Εκμηδενίζεται η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν καθίζηση του εισοδήματος κατά 10,6% λόγω αύξησης των φόρων κατά 17,7% αλλά και της μείωσης κατά 11,3% των αποδοχών και κατά 10,2% των κοινωνικών παροχών. Η κατανάλωση έπεσε μέσα σε ένα χρόνο κατά 6,1%, κατά 8,1% μειώθηκε το ποσοστό αποταμίευσης και κατά 11,3% οι επενδύσεις

Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει τα εξής:

«Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κατά 1,8 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 0,8 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το τρίτο τρίμηνο του 2011. Λόγω του πλεονάσματος στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών και της αύξησης των καθαρών εισοδημάτων και των (τρεχουσών και κεφαλαιακών) μεταβιβάσεων που λαμβάνονται από την αλλοδαπή, η συνολική οικονομία (S.1) παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων 2,8 δισ. ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή (S.2), σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2011 που η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 2,3 δισ. ευρώ.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) ‐ S.1M ‐ μειώθηκε κατά 10,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 37,2 δισ. ευρώ σε 33,2 δισ. ευρώ. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση κατά 11,3% των αποδοχών των εργαζομένων, στην μείωση κατά 10,2% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά και στην αύξηση κατά 17,7% των φόρων στο εισόδημα και την περιουσία που πληρώνουν τα νοικοκυριά.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μειώθηκε κατά 6,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 38,2 δισ. ευρώ σε 35,9 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν ‐8,1% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με ‐2,8% το τρίτο τρίμηνο του 2011.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών (S.11), μειώθηκαν κατά 11,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 3,2 δισ. ευρώ σε 2,8 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα

που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 15,4% σε σύγκριση με 16,1% το τρίτο τρίμηνο του 2011.

Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του τομέα της γενικής κυβέρνησης (S.13) κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012 ανέρχονταν σε 7,9 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2011 που ήταν 5,5 δισ. ευρώ. Η αύξηση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης το τρίτο τρίμηνο του 2012 οφείλεται κυρίως σε προσωρινή εκτίμηση των κεφαλαιακών μεταβιβάσεων της Γενικής Κυβέρνησης στα πλαίσια του προγράμματος κρατικής βοήθειας προς συγκεκριμένες τράπεζες. Σημειώνεται επίσης ότι λόγω αναταξινόμησης μέρους των κοινωνικών παροχών (D.62) της Γενικής Κυβέρνησης σε κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος (D.63) από το έτος 2005, η τελική καταναλωτική δαπάνη της Γενικής Κυβέρνησης έχει αυξηθεί για την περίοδο αυτή με ανάλογη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης των Νοικοκυριών».

(πηγή: thepressproject.gr)

Share
Κατηγορίες: ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.