Χρωστάει της Μιχαλούς

Η λαϊκή αυτή έκφραση συνδέεται με το Ναύπλιο, που υπήρξε και η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας. Μετά την επανάσταση του 1821 στο Ναύπλιο υπήρχε μια ταβέρνα που ανήκε σε μια γυναίκα, τη Μιχαλού. Η Μιχαλού έδινε σε όλους «βερεσέδια» αλλά με συγκεκριμένη προθεσμία. Μόλις εξαντλούνταν η προθεσμία, αλλά και η υπομονή της, στόλιζε τους οφειλέτες της με «κοσμητικότατα» επίθετα. Όσοι τα άκουγαν, ήξεραν καλά ότι αυτός που δέχεται τις «περιποιήσεις» της «χρωστάει της Μιχαλούς».

Share
Κατηγορίες: Εκφράσεις - Γλωσσοδέτες - Παροιμίες. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.