Κατάρτιση σε θέματα εθισμού Παιδιών και εφήβων στο διαδίκτυο για 1.000 επιστήμονες

 

Πρόσκληση προς επιστήμονες της υγείας για κατάρτιση σε θέματα εθισμού των εφήβων στο διαδίκτυο, καθώς και για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι από την ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου, απευθύνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η κατάρτιση θα γίνει μέσω της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αριάδνη» και αφορά επιστήμονες της υγείας όπως ιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, σύμβουλοι ψυχικής υγείας, κ.ά., τόσο δια ζώσης όσο και με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning), καθώς και με την υλοποίηση πρακτικής άσκησης συνολικής διάρκειας 85 ωρών.

Η κατάρτιση θα αφορά συνολικά 1.000 επιστήμονες σε όλη την επικράτεια και θα υλοποιείται σε τμήματα των 25 ατόμων. Ο χρόνος διάρκειας της εκπαίδευσης για κάθε τμήμα θα είναι 2 μήνες. Η κατάρτιση θα γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή, απογευματινές ώρες (εκτός ωραρίου).

Τα αντικείμενα επιμόρφωσης συνοπτικά είναι τα εξής:

– Βασικές αρχές διαδικτύου – Κανόνες ασφαλούς διαδικτύου. Οφέλη του διαδικτύου.

– Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης (ψυχολογία ανηλίκων χρηστών – συνήθειες).

– Διαδικτυακά παιχνίδια – Forum Επικοινωνίας (ο ρόλος τους στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών).

– Τζόγος – Πορνογραφία (Εθιστικοί παράγοντες, επιπτώσεις στην ανάπτυξη των παιδιών).

– Νεανική Παραβατικότητα – παρενόχληση (ψυχολογία θύτη – θύματος).

– Αποπλάνηση – Κυβερνοαυτοκτονία.

– Ρατσισμός, προσηλυτισμός στο διαδίκτυο – Αναζήτηση έγκυρων πληροφοριών.

– Ηθική στο διαδίκτυο.

– Εθισμός στο διαδίκτυο.

– Επιδημιολογία: περιγραφή του προβλήματος της κατάχρησης του διαδικτύου.

– Αίτια – Παθογένεια: Η εξάρτηση από το διαδίκτυο είναι πολυπαραγοντικό φαινόμενο.

Στην συγκεκριμένη ενότητα, γίνεται παράθεση όλων των ενοχοποιητικών παραγόντων σύμφωνα με τα πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα, ενώ συζητούνται και οι υποψήφιοι παθογενετικοί μηχανισμοί:

– Εκδηλώσεις – συμπτωματολογία: η θεματική αυτή ενότητα περιλαμβάνει όλη την συμπτωματολογία της εξάρτησης του διαδικτύου.

– Οργανικές Επιπτώσεις: απαριθμούνται οι συνέπειες της κατάχρησης του διαδίκτυο (διατροφικές διαταραχές, διαταραχές στις συνήθειες του ύπνου μυοσκελετικές παθήσεις, ξηρά μάτια, μυωπία κ.λπ.).

– Ψυχοκοινωνικές Επιπτώσεις: παιδοψυχολόγοι και παιδοψυχίατροι αναλύουν πώς η χρήση και η κατάχρηση του διαδικτύου επηρεάζει την ψυχοσύνθεση ενός παιδιού ή εφήβου, και κατ’ επέκταση τις σχέσεις του με τους συνομηλίκους, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και του κοινωνικού συνόλου. Αναφέρονται πιθανές διαταραχές της ψυχικής σφαίρας που μπορεί να συνυπάρχουν (καταθλιπτικό συναίσθημα, υπερκινητικότητα, κατάχρηση ουσιών, κ.λπ.).

– Διαγνωστικά Εργαλεία: γίνεται αναφορά στα διαγνωστικά κριτήρια του εθισμού και του τζόγου στο διαδίκτυο.

– Παρέμβαση – Θεραπεία: αναφέρονται τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα στις προτεινόμενες θεραπευτικές τεχνικές της εξάρτησης του διαδικτύου.

– Πρόληψη: τονίζεται η ουσιαστική σημασία της στην βελτίωση των δεικτών υγείας, και αναλύονται οι τρόποι προληπτικής παρέμβασης με στόχο την πρώιμη ανίχνευση και διάγνωση των νοσημάτων αυτών, καθώς και την έγκαιρη θεραπεία τους, με μειωμένη πιθανότητα υποτροπής.

– Ρόλος της Οικογένειας, του Σχολείου και της Κοινωνίας.

– Πρακτική Άσκηση: στην τελευταία ενότητα και έχοντας αποκτήσει σφαιρική αλλά και ειδική γνώση πάνω στα θέματα των κινδύνων του διαδικτύου, ο εκπαιδευόμενος καλείται να διαχειριστεί εικονικές περιπτώσεις παιδιών – εφήβων «μαθητών» του, σε μορφή «role-playing» με υποθετικούς διαλόγους.

– Ενημέρωση στα Σχολεία: Μετά το τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν 5 διδακτικές ώρες επισκέψεις των εκπαιδευόμενων στα σχολεία της χώρας μας με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών στο ασφαλές διαδίκτυο και την απόκτηση εμπειρίας σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ξεκινά τον Οκτώβριο

Το πρόγραμμα κατάρτισης ξεκινά τον Οκτώβριο του 2011 και η ολοκλήρωση των τελευταίων τμημάτων είναι τον Μάρτιο του 2013. Τα πρώτα τμήματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν και στους 3 άξονες προτεραιότητας θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2011. Κάθε μήνα θα γίνεται και έναρξη άλλου τμήματος σε κάθε άξονα μέχρι και την ολοκλήρωση της πράξης τον Μάρτιο του 2013. Συνολικά θα λειτουργήσουν 41 τμήματα με 1.000 καταρτιζόμενους.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπει υποχρεωτική παρακολούθηση (με δικαίωμα απουσιών στο 10% της συνολικής διάρκειας της κατάρτισης) με ποινή αποκλεισμού από το τεστ για την πιστοποίηση. Μετά το πέρας της κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Αθηνών

Δικαίωμα συμμετοχής

Ο συνολικός αριθμός επιστημόνων που θα καταρτιστούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο ανά Άξονα Προτεραιότητας είναι ο εξής:

– Άξονας Προτεραιότητας 13 ( Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης): 420 άτομα

– Άξονας Προτεραιότητας 14 ( Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Αττικής): 483 άτομα

– Άξονας Προτεραιότητας 15 ( Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου): 97 άτομα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, με σειρά προτεραιότητας, οι κάτωθι:

1. Επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε δομές του Ε.Σ.Υ. (Νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ψυχικές δομές, κέντρα πρόληψης, προνοιακές μονάδες, θεραπευτήρια κ.α.):

α) Εργαζόμενοι σε παιδιατρικές και εφηβικές δομές του Ε.Σ.Υ.

β) Εργαζόμενοι σε δομές ενηλίκων του Ε.Σ.Υ.

2. Επαγγελματίες που εργάζονται σε εποπτευόμενες ή και χρηματοδοτούμενες δομές του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που προσφέρουν υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης ή και θεραπείας ψυχικής υγείας σε εφήβους. Το μέγιστο ποσοστό συμμετοχής των παραπάνω κατηγοριών θα ανέρχεται στο 70% του συνολικού αριθμού καταρτιζομένων.

3. Εργαζόμενοι του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων:

α) Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας-Υπευθυνοι και στελέχη Proslipsis.gr Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

β) Επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται Kέντρα Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ)

γ) Ψυχολόγοι που εργάζονται σε σχολικές μονάδες.

δ) Εκπαιδευτικοί που έχουν εκτελέσει προγράμματα αγωγής υγείας -ψυχικής υγείας.

4. Επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται στα υπόλοιπα Υπουργεία (Υπουργείο Δικαιοσύνης, κ.α.).

5. Επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται στις κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

6. Επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις.

7. Επαγγελματίες ψυχικής Υγείας με εθελοντική δράση:

α) σε κρατικές δομές

β) σε μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)

Το ποσοστό των συμμετεχόντων από τις κατηγορίες 3 έως 7 θα φτάνει το 30% του συνολικού αριθμού καταρτιζομένων με το ενδεχόμενο αύξησης του στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί το ποσοστό των αρχικών κατηγοριών (70% των δομών του Ε.Σ.Υ. και των χρηματοδοτούμενων φορέων).

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο πρόγραμμα κατάρτισης είναι τα εξής:

1. Αίτηση συμμετοχής (Παράρτημα 1).

2. Αναλυτικό Βιογραφικό (δίδεται συγκεκριμένη φόρμα που θα πρέπει να ακολουθηθεί – Παράρτημα 2).

3. Αντίγραφο Ταυτότητας.

4. Βεβαίωση Εργασιακής Κατάστασης.

5. Για εθελοντές : «Βεβαίωση εθελοντικής εργασίας» από τον φορέα, που λαμβάνει τις υπηρεσίες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της πράξης http://elearn.elke.uoa.gr/ariadni. Από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 31/8/2011 θα επιλεγούν τα άτομα που θα συμμετάσχουν στα τμήματα που θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2011 και θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Φεβρουάριο του 2012. Θα γίνουν δεκτά 300 άτομα.

Από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 30/11/2011 θα επιλεγούν τα άτομα που θα συμμετάσχουν στα τμήματα που θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2012 και θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Μάιο του 2012. Θα γίνουν δεκτά 300 άτομα.

Από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 31/7/2012 θα επιλεγούν τα άτομα που θα συμμετάσχουν στα τμήματα που θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2012 και θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Μάρτιο του 2013. Θα γίνουν δεκτά 400 άτομα.

Επιπλέον πληροφορίες δίδονται στο τηλ. 210-7473310 και στο email: help@youth-health.gr.

Επιλογή

Η Επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας τόσο ανά κατηγορία συμμετεχόντων όσο και ανά περιφέρεια. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου αριθμού συμμετεχόντων σε μια περιφέρεια θα μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός συμμετεχόντων από άλλες περιφέρειες του ίδιου άξονα προτεραιότητας. Κάθε υποψήφιος που δηλώνει συμμετοχή θα λαμβάνει ένα αύξοντα αριθμό – αριθμό πρωτοκόλλου.

Ταυτότητα

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί στους εξής άξονες: «Άξονας Προτεραιότητας 13 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στο τομέα ψυχικής υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης», «Άξονας Προτεραιότητας 14 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στο τομέα ψυχικής υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» & «Άξονας Προτεραιότητας 15 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στο τομέα ψυχικής υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

(πηγή: Δίκτυο Εκπαιδευτικής ενημέρωσης http://www.dictyo.gr)

 

 

 

Share
Κατηγορίες: ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/paidevo.gr/httpdocs/teachers/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399