Τα παιδιά θα μπορούν να προσφεύγουν στον ΟΗΕ

Σύντομα τα παιδιά θα μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στον ΟΗΕ για τα δικαιώματά τους, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι θ’ ακούγεται η φωνή τους. Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού επικυρώθηκε χθες και θα ισχύσει από το μήνα Απρίλιο.

Σύμφωνα με το επικυρωμένο πρωτόκολλο, μεμονωμένα παιδιά ή ομάδες θα μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες για παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, οι οποίες πραγματοποιούνται από ένοπλες συρράξεις ή από την παιδική πορνεία, την παιδική πορνογραφία, καθώς και την πώληση παιδιών.

Με την εφαρμογή του τρίτου πρωτοκόλλου θα εντοπίζονται τα κενά στο δικαστικό σύστημα, σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, «για να αποκτήσουν νόημα τα δικαιώματα, θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα, αποτελεσματικά, ένδικα μέσα για την αποκατάσταση των παραβιάσεων»

Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού μπορεί να λάβει μέτρα για την προστασία των παιδιών που καταθέτουν καταγγελίες, ζητώντας από το κράτος να παρέμβει με προσωρινά μέτρα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το ίδιο το κράτος παραβιάζει τη Σύμβαση, θα είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει τις συστάσεις της επιτροπής. Οι χώρες που επικύρωσαν ήδη το Προαιρετικό Πρωτόκολλο είναι: Αλβανία, Βολιβία, Γκαμπόν, Γερμανία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Ισπανία, Ταϊλάνδη, Σλοβακία και Κόστα Ρίκα.

(πηγή: Ελευθεροτυπία)

Share
Κατηγορίες: ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.