Ρατσισμός στο Διαδίκτυο

Ποιοι είναι οι νομικοί λόγοι που υπαγορεύουν την εξάλειψη του ρατσισμού στην Ευρώπη;

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών του Ανθρώπου, η απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών που αναφέρονται στη σύμβαση δεν μπορεί να είναι αντικείμενο καμίας διάκρισης σε κανέναν τομέα, όπως το φύλο, η φυλή, το χρώμα, η γλώσσα, η θρησκεία, κ.λπ.

Άρθρo 14 . Απαγόρευση τωv διακρίσεωv

«Η χρήσις των αναγνωριζομένων εν τη παρούση Συμβάσει δκαιωμάτων και ελευθεριών δέον να εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής εις εθνικήν μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως».

Σύμβαση για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο, του Συμβουλίου της Ευρώπης – πρόσθετο Πρωτόκολλο

Το πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο αφορά στην ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσεως, οι οποίες έχουν διαπραχθεί μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ομιλία μίσους ορίζεται το: «ρατσιστικό και ξενοφοβικό υλικό». Ρατσιστικό και ξενοφοβικό υλικό προσδιορίζεται κάθε είδους γραπτό κείμενο, εικόνα ή άλλη αναπαράσταση ιδεών και θεωριών που συνηγορεί, προωθεί ή προκαλεί έχθρα, διακρίσεις ή βία εις βάρος κάποιου ατόμου ή ομάδας ατόμων, χρησιμοποιώντας ως πρόφαση για οποιαδήποτε από τις παραπάνω πράξεις τη φυλή, το χρώμα, την καταγωγή, την εθνική προέλευση και τη θρησκεία.

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000

Εκτός από το σκοπό να εφαρμοστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από τη φυλετική και εθνική προέλευση του ατόμου, υιοθετήθηκε και η οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000. Η οδηγία καταπολεμά τις διακρίσεις που βασίζονται στη φυλετική και εθνική καταγωγή. Συμπληρώνει και ενισχύει τις ολοκληρωμένες εθνικές νομοθεσίες, δίνοντας κοινό ορισμό των παράνομων διακρίσεων. Αυτή η οδηγία απαγορεύει όλες τις διακρίσεις για λόγους φυλής και εθνικότητας. Τέτοιου είδους διακρίσεις μπορούν να εκφραστούν με αρνητική συμπεριφορά προς το πρόσωπο στο οποίο απευθύνονται ή με οποιαδήποτε άλλη διάθεση, κριτήρια ή πρακτικές που μπορεί να είναι ουδέτερες αρχικά αλλά μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες συνέπειες για ένα αποφασισμένο άτομο ή ομάδα ανθρώπων. Έτσι, τα κράτη μέλη υποχρεώνονται να εγγυηθούν ισότητα στην πρόσβαση στην εργασία, την κατάρτιση, την εκπαίδευση, τις συνθήκες εργασίας, τη συμμετοχή σε επαγγελματικές οργανώσεις, την προστασία και την κοινωνική ασφάλεια, την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή τους.

Ποια είναι η επίδραση του ρατσιστικού και ξενοφοβικού περιεχομένου;

Η χρήση του Διαδικτύου με σκοπό τη διάδοση ρατσιστικής, αντισημιτικής και άλλου είδους προπαγάνδας αυξάνεται σε όλο τον κόσμο. Οι στόχοι του μίσους μπορεί να ποικίλλουν από τόπο σε τόπο, αλλά καμία χώρα δεν έχει ανοσία στο πρόβλημα και συχνά τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα αφού η διαχείριση ορισμένων ιστοσελίδων γίνεται από πολλές χώρες.

Υπάρχει η συνεχώς αυξανόμενη ανησυχία ότι το διαδικτυακό μίσος μπορεί να προκαλέσει βία και να οδηγήσει σε κανονικά εγκλήματα μίσους. Ακόμα και αν είναι δύσκολο να εδραιωθεί ένας αιτιολογικό δεσμός, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να ενισχύσει το εχθρικό κλίμα εναντίον συγκεκριμένων ομάδων, όπως άλλωστε και για τη συγκέντρωση χρημάτων και την προσέλκυση συμπαθούντων.

Πού να καταγγείλω τέτοιου είδους περιεχόμενο;

Το δίκτυο γραμμών βοηθείας INHOPE επικεντρώνεται στον εντοπισμό παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Σε πολλές χώρες το ρατσιστικό και ξενοφοβικό υλικό θεωρείται παράνομο και, κατά συνέπεια, καταγγέλλεται σε αυτές τις γραμμές. Επιπλέον, το δίκτυο INHOPE έχει θεμελιώσει νόμιμες και επίσημες διαδικασίες για την καταγγελία των εν λόγω περιστατικών στους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς.

Στην Ελλάδα η ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για καταγγελίες τέτοιων προβλημάτων είναι η Safeline. Ακόμη, υπάρχει και το Διεθνές Δίκτυο Κατά του Διαδικτυακού Μίσους (INCHACH) που επίσης δέχεται καταγγελίες μέσω e-mail στο complaints@inach.net ή μέσω του website http://www.inach.net.

Η SafeLine δέχεται καταγγελίες για ιστοχώρους (websites) ή υπηρεσίες νέων (newsgroups) που περιέχουν:

  1. Εικόνες κακομεταχείρισης των παιδιών, οπουδήποτε στον κόσμο.
  2. Ρατσιστικό και ξενοφοβικό περιεχόμενο που, κατά την άποψή σας, παραβαίνει την ελληνική νομοθεσία.
  3. Άλλο περιεχόμενο, παράνομο κατά την άποψή σας.

Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι έχετε βρει μια τέτοια ιστοσελίδα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Safeline με τους παρακάτω τρόπους:

Τηλέφωνο Καταγγελιών:

2119558450, καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.

Καταγγελίες μέσω ταχυδρομείου:

SafeNet, Στουρνάρη 63, 10432 Αθήνα.

Ηλεκτρονικές Καταγγελίες:

μέσω της ιστοσελίδας www.safeline.gr ή στο report@safeline.gr.

Περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες βρίσκετε πάντα στον ιστοχώρο της Δράσης Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης www.saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.

Share
Κατηγορίες: Μαθαίνω να σερφάρω. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/paidevo.gr/httpdocs/kids/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399