Μείωση 33% στο επίδομα παιδιών για χιλιάδες δικαιούχους λόγω τεκμηρίων

Ως «παγίδα» για χιλιάδες δικαιούχους των νέων επιδομάτων τέκνων με χαμηλό εισόδημα λειτούργησαν τα τεκμήρια διαβίωσης της Εφορίας. Πρόκειται για πολίτες οι οποίοι δήλωσαν για το 2012 οικογενειακά εισοδήματα κάτω από τα επίπεδα των 6.000-7.000 ευρώ, αλλά λόγω τεκμηρίων διαβίωσης τους υπολογίστηκε εισόδημα (τεκμαρτό) 9 έως 12.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να ανέβουν κλίμακα και τα επιδόματα να είναι μειωμένα κατά 33%.

Έπεσαν στα 26,66 ευρώ το μήνα

Το αποτέλεσμα ήταν οι υπηρεσίες του ΟΓΑ, ο οποίος είναι ο φορέας που έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση της διαδικασίας και την καταβολή των επιδομάτων,  να λάβουν υπόψη τους τα πολύ πιο υψηλά τεκμαρτά – αλλά μη πραγματικά – εισοδήματα και να προσδιορίσουν τα ποσά των επιδομάτων που έπρεπε να τούς καταβάλουν, όχι με βάση την πρώτη κλίμακα χαμηλού εισοδήματος στην οποία αντιστοιχεί το 100% του προβλεπόμενου επιδόματος των 40 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί, αλλά με βάση την δεύτερη εισοδηματική κλίμακα στην οποία αντιστοιχούν τα 2/3 του επιδόματος, δηλαδή τα 26,66 ευρώ.

Έτσι χιλιάδες οικογενειάρχες που το 2012 ήταν άνεργοι ή εργαζόμενοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα, αν και κανονικά θα έπρεπε να ενισχυθούν με ολόκληρο το μηνιαίο ποσό των 40 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί, έλαβαν τελικά τα 2/3 του ποσού αυτού για κάθε παιδί, καθώς εμφανίστηκαν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης ως έχοντες εισοδήματα πολύ πιο υψηλά στα οποία αντιστοιχούν ποσά επιδομάτων τέκνων μειωμένα κατά 33%!

Η «παγίδα» αυτή έγινε αντιληπτή σε χιλιάδες οικογενειάρχες με πολύ χαμηλά εισοδήματα, όταν έλαβαν τα νέα επιδόματα μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών. Τότε διαπίστωσαν ότι τα ποσά των επιδομάτων που τους καταβλήθηκαν δεν ήταν τα 40 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί, τα οποία περίμεναν αλλά ανέρχονταν σε 26,66 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί.

Τι προβλέπει ο νόμος

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

1) Το 100% του επιδόματος των 40 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί δικαιούται:

– κάθε οικογενειάρχης με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ

– κάθε οικογενειάρχης με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ

– κάθε οικογενειάρχης με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα μέχρι 11.000 ευρώ

– κάθε οικογενειάρχης με 4 παιδιά και ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ

2) Τα 2/3 του επιδόματος των 40 ευρώ, δηλαδή 26,66 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί δικαιούται:

– κάθε οικογενειάρχης με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα από 9.000,01 μέχρι 18.000 ευρώ

– κάθε οικογενειάρχης με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα από 10.000,01 μέχρι 20.000 ευρώ

– κάθε οικογενειάρχης με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα από 11.000,01 μέχρι 22.000 ευρώ

– κάθε οικογενειάρχης με 4 παιδιά και ετήσιο εισόδημα από 12.000,01 μέχρι 24.000 ευρώ

Ως «ετήσιο εισόδημα» ελήφθη υπόψη από τις υπηρεσίες του ΟΓΑ το συνολικό οικογενειακό εισόδημα κάθε δικαιούχου για το έτος 2012. Σε κάθε περίπτωση που το εισόδημα του 2012 προσδιορίστηκε από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης σε επίπεδο υψηλότερο του δηλωθέντος, ο ΟΓΑ έλαβε υπόψη του το υψηλότερο του δηλωθέντος τεκμαρτό εισόδημα.

Ως εκ τούτου:

– Οικογενειάρχης με 1 παιδί που δήλωσε ετήσιο εισόδημα 4.000 ευρώ αλλά τα τεκμήρια διαβίωσης του προσδιόρισαν ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ αντί να λάβει το επίδομα των 40 ευρώ το μήνα το οποίο αντιστοιχεί στο εισόδημα των 4.000 ευρώ έλαβε το μειωμένο στα 2/3 ποσό των 26,66 ευρώ το μήνα, το οποίο αντιστοιχεί στο τεκμαρτό εισόδημα των 10.000 ευρώ. Συνολικά, ο συγκεκριμένος οικογενειάρχης ενώ με βάση το πραγματικό του εισόδημα δικαιούται για όλο το 2012 ποσό επιδομάτων συνολικού ύψους 480 ευρώ (40 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί Χ 1 παιδί Χ 12 μήνες = 480 ευρώ), θα λάβει τελικά 320 ευρώ (26,66 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί Χ 1 παιδί Χ 12 μήνες = 320 ευρώ). Χάνει δηλαδή 160 ευρώ το χρόνο εξαιτίας των τεκμηρίων!

– Οικογενειάρχης με 2 παιδιά που δήλωσε ετήσιο εισόδημα 6.000 ευρώ αλλά τα τεκμήρια διαβίωσης του προσδιόρισαν ετήσιο εισόδημα 11.000 ευρώ αντί να λάβει το επίδομα των 40 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί το οποίο αντιστοιχεί στο εισόδημα των 6.000 ευρώ έλαβε το μειωμένο στα 2/3 ποσό των 26,66 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί, το οποίο αντιστοιχεί στο τεκμαρτό εισόδημα των 11.000 ευρώ. Συνολικά, ο συγκεκριμένος οικογενειάρχης ενώ με βάση τα πραγματικό του εισόδημα δικαιούται για όλο το 2012 ποσό επιδομάτων συνολικού ύψους 960 ευρώ (40 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί Χ 2 παιδιά Χ 12 μήνες = 960 ευρώ), θα λάβει τελικά 640 ευρώ (26,66 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί Χ 2 παιδιά Χ 12 μήνες = 640 ευρώ). Χάνει δηλαδή 320 ευρώ εξαιτίας των τεκμηρίων!

Τα ειδικά επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΓΑ, την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου καταβλήθηκαν για πρώτη φορά σε 234.588 δικαιούχους τα νέα επιδόματα στήριξης τέκνων και τα ειδικά επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων. Οι φορολογούμενοι αυτοί εισέπραξαν ειδικότερα:

α) Τα ¾ του συνολικού ετήσιου ποσού των επιδομάτων στήριξης τέκνων. Τα επιδόματα αυτά κυμαίνονται από 13,33 έως 40 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί. Τα ποσά που εισέπραξαν οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι αντιστοιχούν στους 9 πρώτους μήνες του 2013, δηλαδή στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Για παράδειγμα:

* Φορολογούμενος με 1 παιδί, του οποίου το ετήσιο – πραγματικό ή τεκμαρτό – εισόδημα έτους 2012 ήταν χαμηλότερο των 9.000 ευρώ έλαβε για τους 9 πρώτους μήνες του 2013 συνολικό ποσό ύψους 360 ευρώ (40 ευρώ για κάθε παιδί ανά μήνα Χ 1 παιδί Χ 9 μήνες = 360 ευρώ).

* Οικογενειάρχης με 1 παιδί, του οποίου το ετήσιο – πραγματικό ή τεκμαρτό – εισόδημα έτους 2012 ήταν μεγαλύτερο των 9.000 ευρώ και μέχρι 18.000 ευρώ έλαβε για τους 9 πρώτους μήνες του 2013 συνολικό ποσό ύψους 240 ευρώ (τα 2/3 των 40 ευρώ για κάθε παιδί ανά μήνα, δηλαδή 26,66 ευρώ για κάθε παιδί ανά μήνα Χ 1 παιδί Χ 9 μήνες = 240 ευρώ).

* Φορολογούμενος με 2 παιδιά, του οποίου το ετήσιο – πραγματικό ή τεκμαρτό – εισόδημα έτους 2012 ήταν χαμηλότερο των 10.000 ευρώ έλαβε για τους 9 πρώτους μήνες του 2013 συνολικό ποσό ύψους 720 ευρώ (40 ευρώ για κάθε παιδί ανά μήνα Χ 2 παιδιά Χ 9 μήνες = 720 ευρώ).

* Οικογενειάρχης με 2 παιδιά, του οποίου το ετήσιο – πραγματικό ή τεκμαρτό – εισόδημα έτους 2012 ήταν μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ και μέχρι 20.000 ευρώ έλαβε για τους 9 πρώτους μήνες του 2013 συνολικό ποσό ύψους 480 ευρώ (τα 2/3 των 40 ευρώ για κάθε παιδί ανά μήνα, δηλαδή 26,66 ευρώ για κάθε παιδί ανά μήνα Χ 2 παιδιά Χ 9 μήνες = 480 ευρώ).

β) Όσοι από τους παραπάνω φορολογούμενους είναι γονείς τριών ή περισσότερων εξαρτώμενων τέκνων έλαβαν επιπλέον και τα 2/3 του συνολικού ετήσιου ποσού των ειδικών επιδομάτων τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών, τα οποία δικαιούνται βάσει του ν. 4141/2013.

Τα ειδικά αυτά επιδόματα ανέρχονται σε 500 ευρώ το χρόνο για κάθε παιδί, συνεπώς οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι δικαιούχοι έλαβαν επιπλέον τα 2/3 των 500 ευρώ για κάθε παιδί τους. Ειδικότερα, οι τρίτεκνοι έλαβαν τα 2/3 του ποσού των 1.500 ευρώ, δηλαδή 1.000 ευρώ, ενώ οι τετράτεκνοι εισέπραξαν τα 2/3 του ποσού των 2.000 ευρώ, δηλαδή 1.333,33 ευρώ.

(πηγή: money-money.gr)

Share
Κατηγορίες: ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/paidevo.gr/httpdocs/parents/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399