Η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας στο Ιταλικό Δημοτικό σχολείο

Της Σοφίας Σκλείδα

 

Κύριος σκοπός της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο Δημοτικό σχολείο είναι η οικειοποίηση από μέρους των μαθητών βασικών στοιχείων επικοινωνίας, που θα σχετίζονται άμεσα με την καθημερινή ζωή και επαφή. Επίσης, η ικανότητα ορθής έκφρασης – συντακτικά, μορφολογικά και ετυμολογικά-καθώς και η αναγνώριση και αντιμετώπιση ουσιαστικών μορφών επικοινωνίας.

Ως ειδικότεροι στόχοι της διδασκαλίας του μαθήματος, με βάση και το γενικότερο αναλυτικό πρόγραμμα, αναφέρονται οι εξής: η σωστή ακρόαση, κατανόηση και ανάπτυξη προφορικής επικοινωνίας, η ανάγνωση και κατανόηση κειμένων διαφορετικού τύπου, καθώς και η παραγωγή και επεξεργασία γραπτών κειμένων.

Η βασική μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία των ελληνικών(κυρίως σε σχέση με την εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής) είναι η αναλυτικο – συνθετική σε συνδυασμό με τα επιμέρους στάδια ΟΛΟ-ΜΕΡΗ-ΟΛΟ, αλλά και με βάση τον κατευθυνόμενο διάλογο. Επιπλέον, αυτή η μέθοδος θεωρείται η πιο κατάλληλη για τα παιδιά αυτής της ηλικίας.

Σε ό, τι αφορά την επεξήγηση του λεξιλογίου και την παρουσίαση και ανάλυση γραμματικών φαινομένων, ακολουθείται η παραδοσιακή μέθοδος( ανάγνωση επιλεγμένων κειμένων, επεξήγηση των βασικών γραμματικών θεμάτων και εξάσκηση προφορική και γραπτή, τόσο στην τάξη με ανάλογες ασκήσεις, όσο και στο σπίτι), εμπλουτισμένη και βελτιωμένη σε σχέση και με τις ανάλογες υπουργικές οδηγίες και τα νέα βιβλία.

Όλα αυτά τα στοιχεία διδασκαλίας συνοδεύονται και από ανάλογες δραστηριότητες όπως ομαδικές εργασίες, δραματοποιήσεις, παιχνίδια λεξιλογίου, κουίζ γραμματικής καθώς και άλλα πολλά. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται επίσης και μια προσέγγιση κειμενική και λειτουργική της γραμματικής, αφού αποτελεί και το δύσκολο κομμάτι της διδασκαλίας, και οι μαθητές δυσκολεύονται πολλές φορές ως προς την κατανόηση συγκεκριμένων γραμματικών φαινομένων και κανόνων ορθής γραφής.

Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό οπωσδήποτε, και λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, είναι το επίπεδο του κάθε μαθητή ξεχωριστά καθώς και οι ιδιαίτερες ανάγκες του.

Επιπλέον, η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητάς τους ενισχύεται και με επιπρόσθετο διδακτικό υλικό- κατάλληλα επιλεγμένο για την ηλικία και το επίπεδο των παιδιών-από το οποίο μπορούν να πάρουν ερεθίσματα για επιπλέον δραστηριότητες που θα σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα και την ανάπτυξή της.

Τα μαθήματα συμπληρώνονται και από πλούσιο οπτικο-ακουστικό υλικό που ολοκληρώνει με ευχάριστο, δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο τη διδασκαλία.

Τέλος, η διδασκαλία της γλώσσας γίνεται τέσσερις ώρες εβδομαδιαίως στην πρώτη τάξη και από πέντε ώρες στις υπόλοιπες τάξεις του Δημοτικού μέχρι και την Πέμπτη τάξη (το Ιταλικό Δημοτικό σχολείο έχει πέντε μόνο τάξεις).

(πηγή: «Ο ΤΥΠΟΣ»- Ηλεκτρονική εφημερίδα της Αττικής)

 

Share
Κατηγορίες: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/paidevo.gr/httpdocs/teachers/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399