Προκήρυξη θέσης Βοηθού Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ανακοίνωσε την παρακάτω επαναπροκήρυξη:

ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ, ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ/ΤΗΣ)

(ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ)

 

Nurturing creativity at schools: New directions for schooling in a changing society

(∆ημιουργικότητα και σχολείο: καινούριες κατευθύνσεις για την εκπαίδευση στις σύγχρονες κοινωνίες)

3ετές ερευνητικό πρόγραμμα (2012 – 2015, χρηματοδοτούμενο από ESPA)

Τίτλος Βοηθός Έρευνας (πιθανώς, διδακτορικός φοιτητής/τρια)
Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
Τμήμα Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Κύριος Ερευνητής Δρ. Μαρία Πατσαρίκα
Λήξη προθεσμίας 08/07/12
Επικοινωνία mpatsarika@yahoo.co.uk

Περιγραφή προγράμματος

Το ερευνητικό πρόγραμμα ‘Nurturing creativity at schools: New directions for schooling in a changing society’ έχει σκοπό να διερευνήσει τις διάφορες εκφάνσεις δημιουργικότητας και χαρισματικότητας μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Αφορμή για την έρευνα αποτελούν οι διάφορες, πολλές φορές αντιφατικές, ερμηνείες της δημιουργικότητας και η πληθώρα θεωριών και πρακτικών, τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον εκπαιδευτικό τομέα, οι οποίες εμφανίζονται ως συστατικά επιτυχίας στη σύγχρονη οικονομία και κοινωνία. Η έρευνα θα μελετήσει το κατά πόσο το σχολικό σύστημα και το επίσημο πρόγραμμα διδασκαλίας προωθούν τη δημιουργική ανάπτυξη των παιδιών και των νέων. Πιο συγκεκριμένα, μας απασχολεί ο σκοπός και ο ρόλος του σχολείου στη σύχρονη κοινωνία, τι είδους αξίες, προσόντα και γνώσεις μεταδίδουν στους μαθητές, και αν αυτά ανταποκρίνονται στις δικές τους ανάγκες και προσδοκίες, καθώς και στις απαιτήσεις της κοινωνίας για καινοτομία και κριτική σκέψη. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα αντιπαραθέσουμε την επίσημη, θεσμοθετημένη εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολείο με τις καθημερινές, προσωπικές σχέσεις και δραστηριότητες που αναπτύσσονται ανεπίσημα μέσα σε αυτό.

Περιγραφή θέσης (αμειβόμενη για 3 έτη)

Ψάχνουμε για έναν εξαιρετικά υπεύθυνο, αξιόπιστο, κοινωνικό και εργατικό Ερευνητικό Βοηθό (πιθανώς, διδακτορικός φοιτητής/τρια) για την όλη οργάνωση και διεκπεραίωση της έρευνας. Η βάση εργασίας είναι το Παν/μιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (δεν είναι δυνατή η εξ αποστάσεως εργασία σε αυτήν την περίπτωση). Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άπταιστα Αγγλικά και Ελληνικά. Θα πρέπει επίσης να έχουν ολοκληρώσει κατά προτίμηση (όχι απαραίτητα) μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΑ ή MSc ή Ph.D.) και να έχουν ερευνητική εμπειρία σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς: Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή, Κοινωνιολογία (Παιδιών και Εκπαίδευσης), Ψυχολογία. Είναι απαραίτητη η άψογη γνώση προγραμμάτων Η/Υ (π.χ. Microsoft Office). Προσόν αποτελεί η καλή γνώση ποιοτικής έρευνας και ποσοτικής μεθοδολογίας (π.χ. γνώση SPSS). Τέλος, περιμένουμε από τον /την Ερευνητικό/ή Βοηθό να συνεισφέρει με αφοσίωση στην ομάδα μας και την επιτυχία του ερευνητικού έργου με τις γνώσεις και εμπειρία του/της.

Αν πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις και υπάρχει η απαραίτητη κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού, ίσως είναι δυνατή η εγγραφή για διδακτορικό υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Γεωργίου Θ. Παυλίδη.

Καθήκοντα:

  • ∆ιεκπεραίωση διοικητικής δουλειάς: βάσεις δεδομένων και υπολογιστικά προγράμματα, οικονομική διαχείριση, επικοινωνία με ερευνητές, σχολεία και διοικητικό προσωπικό του Παν/μίου
  • Συνεισφορά στην έρευνα βιβλιογραφίας
  • Συνεισφορά στην οργάνωση και διεκπαιρέωση της έρευνας σε σχολεία, επικοινωνία με το προσωπικό σχολείου, λοιπούς ερευνητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες
  • Συνεισφορά στην ανάλυση δεδομένων (γνώση SPSS είναι επιθυμητή)
  • Βοήθεια στην οργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων
  • Ενεργής και ενθουσιώδης συνεισφορά στην οργάνωση της διεπιστημονικής μας έρευνας

∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων: Παρακαλούμε στείλτε στην ∆ρ. Μαρία Πατσαρίκα (mpatsarika@yahoo.co.uk) τα παρακάτω, το αργότερο στις 8 Ιουλίου 2012:

(Όσοι έχουν αποστείλει βιογραφικά ΔΕΝ χρειάζεται να ξαναστείλουν, διότι θα εξεταστούν από κοινού με τις νέες αιτήσεις)

1. Βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά

2. Ένα δείγμα ακαδημαϊκής/ερευνητικής δουλειάς στα Αγγλικά (π.χ. από τη μεταπτυχιακή σας διατριβή) το πολύ 1 σελίδα Α4, σύμφωνα με το πρότυπο εργασίας που σας επισυνάπτεται

3. Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2) που να αναφέρονται τουλάχιστον στο χαρακτήρα και στην ακαδημαϊκή επίδοση

Ευχαριστούμε και περιμένουμε τις αιτήσεις σας. 

Share
Κατηγορίες: ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/paidevo.gr/httpdocs/teachers/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399