Δύο ψηφίσματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τη Μουσική Εκπαίδευση και την Πληροφορική στα σχολεία

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε έκτακτη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, εξέδωσε δύο ψηφίσματα για την Μουσική Εκπαίδευση και την Πληροφορική στα σχολεία, τα οποία επισυνάπτονται.

Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σχετικά με το μάθημα της Πληροφορικής στο Σχέδιο Νόμου για την αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ. 34/21.8.2013 έκτακτη συνεδρίασή της, ομόφωνα υιοθετεί το ψήφισμα που κατατέθηκε από την Πρόεδρο του Τμήματος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας με το οποίο εκφράζεται ο έντονος προβληματισμός και η ανησυχία για τη διαφαινόμενη υποβάθμιση του μαθήματος της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου. Η υποβάθμιση αυτή αφορά τόσο στη μείωση των ωρών διδασκαλίας της Πληροφορικής στο Γενικό Λύκειο, όσο και στην αφαίρεση της Πληροφορικής από τα εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή σε Τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ ή σε συγγενή Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών (π.χ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ).

Τα παραπάνω σχεδιάζονται ενώ είναι σήμερα αυτονόητη η αναγκαιότητα των γνώσεων της Πληροφορικής τόσο σε καθημερινή βάση, όσο και στα πλαίσια του κοινωνικού, εργασιακού και οικονομικού ψηφιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί ο σύγχρονος πολίτης και εργαζόμενος. Συνεπώς είναι αναγκαία η εξοικείωση όλων των μαθητών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης σύγχρονων εργαλείων/υπηρεσιών λογισμικού που αποτελούν πλέον ψηφιακά εργαλεία στον επαγγελματικό χώρο αλλά και στην καθημερινότητα του πολίτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές, τα εκπαιδευτικά συστήματα τεχνολογικά αναπτυγμένων χωρών, όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, κ.ά., καλλιεργούν την υπολογιστική/αλγοριθμική σκέψη στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προετοιμάζοντάς τους για την τεχνολογική κατεύθυνση σπουδών που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Ακόμη, στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως, η ψηφιακή τεχνολογία («Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» ΤΠΕ) χρησιμοποιείται ως μέσο υποστήριξης της διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του προγράμματος στο πλαίσιο καινοτόμων διδακτικών μεθόδων.

Η Σχολή Επιστημών Πληροφορίας και το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με αφετηρία τον κοινό τόπο ότι η Πληροφορική και η εξοικείωση με αυτήν είναι απολύτως απαραίτητη για την τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας και την έξοδό της από τη βαθιά οικονομική κρίση, θεωρεί ότι το νέο πρόγραμμα σπουδών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να συνάδει με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις για τη σημασία και το ρόλο που έχει η Πληροφορική στην εκπαίδευση, αλλά και με τη σύγχρονη πανθομολογούμενη σπουδαιότητα της Πληροφορικής για την εν γένει ανάπτυξη της χώρας, που είναι απαραίτητη για την επιβίωσή της στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Στην κατεύθυνση αυτή αναμένεται η αναβάθμιση της Πληροφορικής στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία με την αύξηση και όχι τη μείωση των ωρών διδασκαλίας της και με τη συμπερίληψή της στα εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ψήφισμα για τη μουσική εκπαίδευση

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ. 34/21.8.2013 έκτακτη συνεδρίασή της, λαμβάνοντας γνώση των προτάσεων του ΥΠΑΙΘ για το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου και του Λυκείου, του νομοσχεδίου για το νέο Λύκειο, αλλά και της συνολικής εικόνας των κυβερνητικών πολιτικών τις τελευταίες δεκαετίες σε σχέση με τη μουσική εκπαίδευση επισημαίνει τα εξής: ο δραστικός περιορισμός και η άνευ διεθνούς προηγουμένου προωθούμενη υποβάθμιση του μαθήματος της μουσικής από τα προγράμματα διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μαθημάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι επιστημονικά αβάσιμα και ατεκμηρίωτα, και αντιτίθενται στην εκπαιδευτική πολιτική των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών.

Η συστηματική καλλιέργεια της μουσικής παιδείας είναι πάγια πολιτική κρατών τα οποία παρουσιάζουν αλματώδη ή σταθερή οικονομική ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες (ΗΠΑ, Καναδάς, Ρωσία, Ισραήλ, Ηνωμένο Βασίλειο, Σκανδιναβία, Κίνα, Βραζιλία, Μεξικό, Βενεζουέλα κλπ.). Η διάδοση της μουσικής εκπαίδευσης σε μεγάλα στρώματα του πληθυσμού περιορίζει την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα, την απομόνωση, τη διάδοση των ναρκωτικών και βοηθά στην κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων.

Η Ελλάδα είναι ίσως το μόνο κράτος σε παγκόσμιο επίπεδο (συμπεριλαμβανόμενων των περισσότερων κρατών του Τρίτου Κόσμου), όπου στα εξεταζόμενα μαθήματα εισαγωγής σε Πανεπιστημιακά Μουσικά Τμήματα δεν περιλαμβάνεται η εξέταση στην οργανική ή φωνητική εκτέλεση.

Στο νέο νομοσχέδιο για το Λύκειο δεν περιλαμβάνεται καμία αναφορά σε ομάδα προσανατολισμού των Τεχνών ούτε ανεξάρτητα, ούτε ενταγμένη σε κάποια από τις άλλες ομάδες προσανατολισμού (π.χ. Ανθρωπιστικές επιστήμες). Η παράλειψη αυτή δηλώνει την άρνηση του πολιτικού μας συστήματος να αναγνωρίσει τη σημασία των Τεχνών, την ύπαρξή τους ως ανεξάρτητων επιστημονικών πεδίων και άρα την αναγκαιότητα της συστηματικής εκπαίδευσης σε αυτές.

Ζητούμε:

Διατήρηση της διδασκαλίας του μαθήματος της μουσικής σε κάθε τάξη του Δημοτικού και του Γυμνασίου, με έμφαση στη μουσική πράξη.

Ενσωμάτωση στο πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου των πανελλαδικά εξεταζόμενων ειδικών μαθημάτων «Αρμονία» και «Έλεγχος Ακουστικών Μουσικών Ικανοτήτων» ως μαθημάτων επιλογής.

Ένταξη σε ομάδα προσανατολισμού των γνωστικών πεδίων των Τεχνών.

Συγκρότηση της ύλης και του ωρολογίου προγράμματος των Μουσικών Σχολείων με βάση τα πορίσματα σύγχρονων ερευνών και τις διεθνείς πρακτικές.

Διδασκαλία του μαθήματος μουσικής μόνο από όσους έχουν ειδική κατάρτιση.

Εξέταση στην οργανική/φωνητική εκτέλεση για τους υποψήφιους των μουσικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων.

Επίσημη συμμετοχή εκπροσώπων των Πανεπιστημιακών Μουσικών Τμημάτων στις επιτροπές και ομάδες εργασίας του ΥΠΑΙΘ που σχετίζονται με τη μουσική εκπαίδευση.

Εναρμόνιση της μουσικής εκπαιδευτικής πολιτικής με τα όσα εφαρμόζονται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

(πηγή: thestival.gr)

Share
Κατηγορίες: ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/paidevo.gr/httpdocs/teachers/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399