Ραντεβού στα τυφλά για 160.000 μαθητές Λυκείου

Έρευνα του Χρήστου Κάτσικα

Καθηγητές Λυκείου επισημαίνουν ότι σε πολλά μαθήματα στην Α’ και Β’ τάξη έχει αυξηθεί υπέρμετρα η ύλη (Άλγεβρα, Γεωμετρία Λογοτεχνία) και σε συνδυασμό με τις ελλείψεις καθηγητών, κυρίως φιλολόγων και μαθηματικών, δημιουργεί μεγάλο άγχος σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Νέο ρεκόρ σπάει το υπουργείο Παιδείας. Για πρώτη φορά από τη Μεταπολίτευση και μετά, για να μην πάμε και παλιότερα, οι φετινοί μαθητές του νέου Λυκείου (80.000 στην Α’ τάξη και 80.000 στη Β’ τάξη) δεν γνωρίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις εισαγωγής τους στην ανώτατη εκπαίδευση, αν και με το νέο σύστημα αξιολογούνται ήδη από την Α’ τάξη του Λυκείου από τη σχολική χρονιά 2013/14.

Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες δεν γνώριζαν (και συνεχίζουν να μη γνωρίζουν) τα τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που περιλαμβάνονται σε κάθε Κατεύθυνση Σπουδών ούτε και τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων.

Τον τελευταίο καιρό, με την προσθήκη της Πληροφορικής ως πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος, οι αγωνίες των μαθητών, των γονιών τους και των καθηγητών μεγάλωσαν, καθώς το υπουργείο Παιδείας δεν θεώρησε απαραίτητο να ορίσει τι θα αλλάξει στις ομάδες προσανατολισμού.

Στις αγωνίες και τα ερωτήματα που δημιουργούν τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν, πρώτον, το γεγονός ότι ενώ προχωράμε στον δεύτερο μήνα του σχολικού έτους δεν έχουν έρθει ακόμη στα Λύκεια πέντε βιβλία στην ύλη των οποίων διαγωνίζονται οι μαθητές στο τέλος της χρονιάς μέσα και από την Τράπεζα Θεμάτων.

Τα βιβλία είναι η Πολιτική Παιδεία Α’ και Β’ Λυκείου, οι Εφαρμογές Πληροφορικής Α’ Λυκείου, οι Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών Β’ Λυκείου (Κατεύθυνση) και οι Αρχές Επιστήμης Υπολογιστών Β’ Λυκείου. Την ίδια ώρα είναι άγνωστο σε ποια φάση βρίσκονται τα βιβλία που απαιτούνται για την Γ’ τάξη του Λυκείου με βάση το νέο πρόγραμμα σπουδών.

Παράλληλα, την ίδια ώρα που το υπουργείο Παιδείας «αναστενάζει» με σκοπιμότητα, συμπάσχοντας τάχα για τα πολλά μαθήματα που τρελαίνουν τα παιδιά του Δημοτικού (Ανδρέας Λοβέρδος στη Βουλή στις 11/10: Το να έχεις 18 μαθήματα στο Δημοτικό, είναι απόδειξη ότι είσαι για το τρελοκομείο), οι καθηγητές του Λυκείου επισημαίνουν ότι σε πολλά μαθήματα στην Α’ και Β’ τάξη του Λυκείου έχει αυξηθεί υπέρμετρα η ύλη (για παράδειγμα στην Άλγεβρα, στη Γεωμετρία και στη Λογοτεχνία).

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις ελλείψεις καθηγητών, κυρίως φιλολόγων και μαθηματικών, «κάνει αφόρητη την κατάσταση, δημιουργεί μεγάλο άγχος σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και σε πολλές περιπτώσεις πριμοδοτεί μια εντατικοποίηση η οποία, βεβαίως, έχει παράπλευρες απώλειες πλήθος μαθητών οι οποίοι δεν μπορούν να αφομοιώσουν καθώς καλούνται να μετατραπούν σε άλογα κούρσας», τονίζει ο καθηγητής Μάκης Μαυρέλης που διδάσκει στο 4ο Λύκειο Καλλιθέας.

Aντιπαιδαγωγική πίεση

Το ίδιο επισημαίνει και η φιλόλογος Αρετή Σπαχή από Λύκειο του Ηρακλείου Κρήτης, συμπληρώνοντας ότι «η αύξηση της ύλης σε ορισμένα φιλολογικά μαθήματα μαζί με την ασφυκτική και αντιπαιδαγωγική πίεση που απορρέει από την Τράπεζα Θεμάτων δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα στο διδακτικό έργο και υφαίνει θηλιά για τους μαθητές».

«Στα Μαθηματικά αφαίρεσαν μία ώρα και αύξησαν την εξεταστέα ύλη», αναφέρει ο μαθηματικός Τάκης Γεωργούτσος από το 4ο Λύκειο Νέας Σμύρνης, σημειώνοντας ότι «μαθητές, γονείς και καθηγητές νιώθουν μεγάλη ανασφάλεια για την κατάσταση».

Τα προβλήματα επισημαίνονται και από τους υπευθύνους των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ). Ο Δημήτρης Καλοδήμος, υπεύθυνος στο ΚΕΣΥΠ Λαμίας, αναφέρει ότι «κάθε μέρα δεχόμαστε στο ΚΕΣΥΠ Λαμίας πάρα πολλά ερωτήματα για τον μεγάλο άγνωστο του Νέου Λυκείου: Σε ποιο πεδίο θα ανήκει η κάθε σχολή. Άγνωστο επίσης είναι και το μάθημα αυξημένης βαρύτητας που θα ορίσει η κάθε σχολή, που έπρεπε να είναι γνωστό, σύμφωνα με τον νόμο, από την 1η Μαρτίου 2014! Χωρίς αυτά τα δύο βασικά δεδομένα οι μαθητές δεν μπορούν να σχεδιάσουν το διδακτικό τους πλάνο».

Είναι φανερό ότι το υπουργείο Παιδείας, πέρα από όλα τα άλλα, δεν τηρεί ούτε το νομικό πλαίσιο που το ίδιο δημιούργησε. Για παράδειγμα, στο άρθρο 4 του ν. 4186 αναφέρεται: Με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο τη 15η Μαρτίου εκάστου έτους, καθορίζονται ο αριθμός των εισακτέων και τα ειδικά μαθήματα ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

Ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα, από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα, ανά σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση πραγματοποιείται με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της σχολής ή του τμήματος, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους και ισχύει για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών της Α’ τάξης του σχολικού έτους στο οποίο αυτή προτείνεται.

Δηλαδή έπρεπε οι μαθητές της Α’ Λυκείου του σχολικού έτος 2013-14 να γνώριζαν έως την 1η Μαρτίου 2014 τον συντελεστή βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα, από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα, ανά σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Όμως μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει γίνει.

Στο αναλυτικό πρόγραμμα της Γ’ Λυκείου αλλάζουν τα ακόλουθα:

  • Αφαιρείται το δίωρο μάθημα της Εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που είναι μάθημα γενικής παιδείας και διδάσκεται σε όλους τους μαθητές.
  • Οι ώρες της Γυμναστικής από μία γίνονται δύο.
  • Προστίθεται ως μάθημα επιλογής το Σχέδιο και τα Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά για όσους επιλέξουν να εισαχθούν σε τμήματα που απαιτούν την εξέταση των αντίστοιχων μαθημάτων.
  • Εισάγεται το μάθημα της Πληροφορικής ως πανελλαδικώς εξεταζόμενου για τους μαθητές που θα επιλέξουν την ομάδα προσανατολισμού των θετικών επιστημών. Το μάθημα θα διδάσκεται 6 ώρες και όσοι μαθητές το επιλέξουν δεν θα διδάσκονται Χημεία (επίσης έχει 6 ώρες). Την Πληροφορική θα πρέπει να επιλέγουν όσοι υποψήφιοι θέλουν να διεκδικήσουν εισαγωγή σε τμήμα ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής και τη Χημεία εκείνοι που θέλουν να εισαχθούν σε τμήμα με βασικό μάθημα τη Χημεία.

Σε πρόσφατη δήλωσή του στις 7 Οκτωβρίου, στην εκπομπή της ΝΕΡΙΤ «6 με 10», ο ίδιος ο υφυπουργός Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος παραδέχεται ότι για το μάθημα της Πληροφορικής ως πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «υπάρχει ένα θέμα. Το υπουργείο έχει αποφασίσει ότι η Πληροφορική πρέπει να μπει πλέον στις πανελλαδικές εξετάσεις. Για να φτάσουμε όμως να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην αλλαγή της ύλης. Είναι κάτι που τώρα το επεξεργάζεται το υπουργείο και όπως σας είπα, επειδή είναι θέμα που αφορά πολύ μεγάλη κατηγορία του κόσμου, είναι κάτι που συνολικά το βλέπουμε και θα το αντιμετωπίσουμε εντός των επομένων ημερών».

Ωστόσο, πέρα από όλα τα άλλα η αλλαγή αυτή μπορεί να στερήσει από τους υποψηφίους επιλογές σπουδών καθώς τους βάζει διλήμματα μεταξύ περιζήτητων σχολών (π.χ. μεταξύ Ιατρικής και Τμημάτων Η/Υ, και μεταξύ Χημικών Μηχανικών και Τμημάτων Η/Υ), ενώ απροσδιόριστο είναι το βασικό μάθημα για σχολές όπως των Πολιτικών Μηχανικών.

Ειδικότερα, με βάση το νέο σύστημα εισαγωγής, που ψηφίστηκε πέρυσι και θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2016 για τους μαθητές της φετινής Β’ Λυκείου, ισχύουν τα ακόλουθα:

Ομάδες προσανατολισμού δεν έχει η Α’ τάξη αλλά η Β’ και η Γ’ Λυκείου. Ο μαθητής στη Β’ Λυκείου πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις: των ανθρωπιστικών και των θετικών σπουδών. Στην Γ’ Λυκείου θα επιλέξει μεταξύ των: α) ανθρωπιστικών σπουδών, β) οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών σπουδών και γ) θετικών σπουδών, οι οποίες οδηγούν σε σχολές πέντε επιστημονικών πεδίων. Επιλέγοντας πεδίο, ο μαθητής θα εξεταστεί σε 4 μαθήματα διεκδικώντας μια θέση σε συγκεκριμένη ομάδα σχολών.

Στις ομάδες προσανατολισμού θετικών σπουδών καθώς και σε αυτή των οικονομικών−πολιτικών−κοινωνικών και παιδαγωγικών σπουδών προσφέρονται από δύο πεδία επιστημονικής εξειδίκευσης ανάλογα με τα τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ όπου επιθυμεί να εισαχθεί ο κάθε υποψήφιος.

(πηγή: efsyn.gr)

Share
Κατηγορίες: ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/paidevo.gr/httpdocs/teachers/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399