ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

 

Εν μέσω των κρίσιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανώτατη εκπαίδευση, πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα συνεδρίαση Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων των ελληνικών ΑΕΙ, τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2011.

Τα Πανεπιστήμια, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν για εξορθολογισμό και περιστολή των δαπανών τους, βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπα με:

  • τις δραστικές περικοπές της κρατικής χρηματοδότησης, οι οποίες ξεπερνούν το 50%
  • τις συνεχείς παρεμβάσεις στην αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων, συχνά με αυθαίρετες και κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας οδηγίες
  • τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση και την απόπειρα αναστολής των εξελίξεων μελών ΔΕΠ
  • τη διακοπή της δημόσιας χρηματοδότησης της έρευνας, την επί διετία καθυστέρηση έγκρισης ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και τη διαρκή ασυνέπεια και αδιαφάνεια των εφαρμοζόμενων διαδικασιών
  • την αναστολή διορισμών κάθε κατηγορίας προσωπικού (εκπαιδευτικού, ερευνητικού, διοικητικού και τεχνικού) και την αδυναμία αναπλήρωσης ακόμη και των συνταξιοδοτούμενων
  • τη μη έγκριση λειτουργίας νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων ή ακόμα και της απλής τροποποίησης των υφισταμένων
  • * την απόπειρα κατάργησης πανεπιστημιακών Τμημάτων δια δελτίων τύπου
  • τις αλληλοσυγκρουόμενες εγκυκλίους, τους διαρκείς αυτοσχεδιασμούς, τις ασάφειες και την έλλειψη συντονισμού στη ρύθμιση πλήθους θεμάτων του Υπουργείου.
  • τη συνεχιζόμενη μείωση των κονδυλίων της Φοιτητικής Μέριμνας που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη λειτουργία τους και την ίδια την ύπαρξή τους.

Τα Πανεπιστήμια εκφράζουν τη βαθιά ανησυχία τους για τη διασφάλιση της λειτουργίας τους, η οποία αποτελεί θεμελιώδη συνθήκη για  την ανάπτυξη της χώρας.

Τα Πανεπιστήμια δηλώνουν με σαφήνεια και αποφασιστικότητα ότι τα δημοσιεύματα περί συγχωνεύσεων ή/και καταργήσεων Τμημάτων και Πανεπιστημίων είναι ανυπόστατα και τονίζουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο υφιστάμενο καθεστώς προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των ιδρυμάτων, τεκμηρίωση με ακαδημαϊκά κριτήρια και στρατηγικό σχεδιασμό.

Τα Πανεπιστήμια λειτουργούν υπέρ του δημόσιου συμφέροντος και της παιδείας του ελληνικού λαού και αποτελούν φυσικούς συμμάχους της κοινωνίας στην οποία αναφέρονται και  λογοδοτούν. Σήμερα περισσότερο από ποτέ η πανεπιστημιακή κοινότητα αναλαμβάνει την ηθική και πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία των ιδρυμάτων, απέναντι σε κάθε ενορχηστρωμένη προσπάθεια απονομιμοποίησης και αμφισβήτησης του κύρους τους.

Στην περίοδο δημοσιονομικής κρίσης που διανύουμε, η σημαντικότερη επένδυση που οφείλει να κάνει η ελληνική Πολιτεία είναι η επένδυση στη γνώση και στην Παιδεία, ως αναγκαία προϋπόθεση εξόδου από την οικονομική και κοινωνική κρίση. Η επένδυση στην Παιδεία αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και προστασίας της κοινωνικής συνοχής.

Τα Πανεπιστήμια στηρίζουν τις εκδηλώσεις του Ε.Κ.ΠΑ και του Α.Π.Θ. στις 31 Μαΐου και ορίζουν την Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011, ημέρα κοινής δράσης και εκδηλώσεων για την υπεράσπιση του δημόσιου Πανεπιστημίου και την υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας του ενάντια στο κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας που έντεχνα καλλιεργείται.

 

 

 

 

 

Share
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ. Bookmark the permalink.