Πρωταθλήτρια στους φόρους η Ελλάδα

Την ώρα που στην Ευρωπαϊκή Ένωση η φορολόγηση των φυσικών προσώπων μειώνεται στην Ελλάδα αυξάνεται.

Η πολιτική λιτότητας που ασκείται στην ΕΕ, επηρεάζει κυρίως την τσέπη των Ελλήνων, καθώς φέτος τα μισά χρήματά τους καλούνται να τα δώσουν στην εφορία!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας την περίοδο 2000 -2011 προκύπτει μείωση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, δηλαδή των φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ, τόσο στην ΕΕ, όσο και στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκαν στην Ελλάδα από 34,6% το 2000 σε 32,4% το 2011, ενώ στην ΕΕ διαπιστώθηκε μείωση από 40,4% σε 38,8% και στην ευρωζώνη από 40,9% σε 39,5%. Τις υψηλότερες μειώσεις παρουσιάζουν η Εσθονία (από 34,1% σε 32,8%) και η Σουηδία (από 45,4% σε 44,3%), ενώ οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Πορτογαλία (από 31,5% σε 33,2%) και την Ρουμανία (από 26,7% σε 28,2%).

Ωστόσο η εικόνα φέτος είναι εντελώς διαφορετική. Στην Ελλάδα ο φόρος επί του εισοδήματος των φυσικών προσώπων αυξήθηκε από 45% το 2000 σε 46% το 2013, ενώ στην ΕΕ μειώθηκε κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες (από 44,8% σε 38,3%) και στην ευρωζώνη κατά 3,8 ποσοστιαίες μονάδες (από 47,1% σε 43,3%).

Προκύπτει επίσης ότι, ο εταιρικός φόρος μειώθηκε κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες στην Ελλάδα (από 40% σε 26%), ενώ στην ΕΕ μειώθηκε κατά 8,4 ποσοστιαίες μονάδες (31,9% σε 23,5%) και στην ευρωζώνη κατά 8,1 ποσοστιαίες μονάδες (από 34,4% σε 26,5%).

Εξάλλου, ο ΦΠΑ στην Ελλάδα αυξήθηκε από 18% το 2000 σε 23% το 2013, όταν στην ΕΕ αυξήθηκε κατά μέσο όρο από 19,2% σε 21,3% και στην ευρωζώνη από 18,1% σε 20,4%.

Τέλος, τα στοιχεία της κοινοτικής στατιστικής υπηρεσίας, την περίοδο 2000-2011, στην Ελλάδα ο φόρος επί της εργασίας μειώθηκε από 33,8% σε 30,9% (στην ΕΕ μειώθηκε από 36,4% σε 35,8% και στην ευρωζώνη από 38,3% σε 37,7%) και ο φόρος επί της κατανάλωσης μειώθηκε από 16,5% σε 16,3% (στην ΕΕ παρέμεινε αμετάβλητος στο 20,1% και στην ευρωζώνη μειώθηκε από 19,8% σε 19,4%).

(πηγή: newpost.gr)

Share
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ. Bookmark the permalink.