306 εκατομμύρια λιγότερα στην Παιδεία

Κάθε χρόνο και χειρότερα. Σημαντικά μειωμένος, κατά 6% από πέρσι ( 2013) και κατά 12% από πρόπερσι ( 2012), είναι ο προϋπολογισμός του 2014 για τις συνολικές δαπάνες του υπουργείου Παιδείας. Σημειωτέον ότι από το 2009 μέχρι σήμερα ο προϋπολογισμός του υπουργείου Παιδείας έχει μειωθεί συνολικά κατά 33%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το 2014, το κονδύλι για το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανέρχεται στα 5,090 δισ. Το αντίστοιχο κονδύλι του 2013 ήταν 5,396 δισ. ευρώ και το 2012 ήταν 5,792 δισ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι σε σύγκριση με το 2013 ο προϋπολογισμός είναι φέτος μειωμένος κατά 306 εκατ. ευρώ και συγκριτικά με το 2012 είναι μειωμένος κατά 702 εκατ. ευρώ.

Πρέπει εδώ να διευκρινιστεί ότι τα πραγματικά χρήματα που θα διατεθούν για την Παιδεία θα είναι πολύ λιγότερα από τα 5 δισ. Κι αυτό γιατί το ποσό του προϋπολογισμού δεν αντιστοιχεί μόνο στις δαπάνες της εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια), αλλά και στα θρησκεύματα, την έρευνα, την τεχνολογία, τη διά βίου μάθηση.

(πηγή: Ελευθεροτυπία)

Share
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ. Bookmark the permalink.