Tα πρώτα εξώδικα από γονείς για το πληροφοριακό πρόγραμμα MYSCHOOL

Κατόπιν πρωτοβουλίας της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Κηδεμόνων του Καλλικρατικού Δήμου Κηφισιάς, ολοκληρώνεται η αποστολή Εξώδικων Γνωστοποιήσεων προς τις Διευθύνσεις όλων των σχολείων του Δήμου προκειμένου να σταματήσουν οι καταχωρήσεις ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων παιδιών και γονέων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Myschool.

Εξώδικες Γνωστοποιήσεις έχουν ήδη λάβει επίσης η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Εντωμεταξύ αναμένεται και η γνωμοδότηση από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην οποία ήδη έχουν προσφύγει Ενώσεις Γονέων.

Ενημερώνουμε τους γονείς ότι η συλλογή των Υπεύθυνων Δηλώσεων (προς τα σχολεία, για την μη συναίνεση καταχώρησης των προσωπικών & ευαίσθητων δεδομένων των παιδιών τους – 1 ανά παιδί ) που ήδη έχουν μοιρασθεί, είναι απολύτως απαραίτητο να επιστραφούν υπογεγραμμένες και να δοθούν στους συλλόγους τους το συντομότερο ώστε να παραδοθούν στις Διευθύνσεις των σχολείων τους.

Οι Ενώσεις και οι Σύλλογοι που δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με το θέμα του Myschool, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας ώστε να τους αποστείλουμε όλο το σχετικό υλικό και να πληροφορήσουν τους γονείς της περιοχής τους.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε σχετική διευκρίνιση χρειαστείτε.

Ειρήνη Ετοίμου

Γραμματέας Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Κηφισιάς

dimosiosxoleio.com

Θυμίζουμε ότι εκκρεμεί ακόμη η απάντηση του Υπουργείου στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από την Αρχή Προσωπικών Δεδομένων:

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλεί το Υπ. Παιδείας να απαντήσει εντός 15 ημερών για το Myschool.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κεντρικής και Νότιας Χαλκιδικής μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του (18/11/2013) κατατέθεσε στις 26/11/2013 έγγραφη καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την ψηφιακή εφαρμογή MySchool. Συγκεκριμένα, η καταγγελία κατέληγε με το αίτημα για έλεγχο α) νομιμότητας της ψηφιακής εφαρμογής του συστήματος Μyschoolως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων μαθητών, γονέων και κηδεμόνων, β) νομιμότητας και δικαιοδοσίας διευθυντών και προϊσταμένων σχολικών μονάδων να συγκεντρώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται από την ψηφιακή εφαρμογή για τους μαθητές και γ) τυχόν παραβίασης προσωπικών δεδομένων και απόσυρσης της ψηφιακής πλατφόρμας/εφαρμογής.

Στις 9 Ιανουαρίου 2014, ο Σύλλογος παρέλαβε το, από 19/12/2013, έγγραφο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το οποίο απευθύνεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής:

‘’Στο πλαίσιο εξέτασης της ως άνω υπόθεσης, προκειμένου η Αρχή να είναι σε θέση να ασκήσει τις προβλεπόμενες στο ν.2472/1997 αρμοδιότητές της, σας κοινοποιούμε αντίγραφο της ως άνω καταγγελίας και σας καλούμε, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη του παρόντος εγγράφου, να μας γνωρίσετε τις απόψεις σας επ’ αυτής καθώς και να απαντήσετε σαφώς σε καθένα από τα ζητήματα που τίθενται στην καταγγελία αυτή. Επιπλέον, παρακαλούμε για τα εξής:

1) Να μας γνωρίσετε τις νομοθετικές διατάξεις βάσει των οποίων προκύπτει αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα των μαθητών και των γονέων-κηδεμόνων τους στο πλαίσιο του ως άνω πληροφοριακού συστήματος.

2) Να γνωστοποιήσετε στην Αρχή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται μέσω του ως άνω πληροφοριακού συστήματος.

3) Να προσδιορίσετε επακριβώς το σκοπό της επεξεργασίας καθώς και το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται.

4) Να τεκμηριώστε σαφώς και ειδικώς εάν η συλλογή καθενός εκ των συγκεκριμένων στοιχείων που προσδιορίζονται στην ως άνω καταγγελία (στοιχεία α) έως η) της καταγγελίας) είναι απολύτως απαραίτητη για α) την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της επεξεργασίας και β) για την σχολική φοίτηση.

5) Να περιγράψετε τη λειτουργία του ως άνω πληροφοριακού συστήματος και την γενική αρχιτεκτονική της τεχνολογικής και δικτυακής υποδομής που υποστηρίζει την επεξεργασία’’.

Ο Σύλλογος Κεντρικής και Νότιας καλεί τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος να αναλάβει παράλληλες πρωτοβουλίες σε κεντρικό επίπεδο, εξαντλώντας κάθε πρόσφορο νομικό μέσο κατάργησης της ψηφιακής εφαρμογής και συνδικαλιστικής κάλυψης των συναδέλφων Δ/ντών και Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων έναντι του Υπουργείου και των κηδεμόνων των μαθητών.

(πηγή: tvxs.gr)

Share
Κατηγορίες: ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/paidevo.gr/httpdocs/parents/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399